Bangor, Pennsylvania và Slate Belt có sự khác biệt khi xuất bản "Homefront", một tạp chí hàng tháng chất lượng được gửi cho các cựu chiến binh trong Thế chiến II. Nỗ lực phi lợi nhuận này mang tin tức, hình ảnh và thư từ những người ở nhà đến những người đàn ông và phụ nữ của họ trong dịch vụ cũng có những thông điệp truyền cảm hứng và "Người đẹp nhất trong tháng" luôn được yêu thích.

     Chính thức được công nhận là ấn phẩm thời chiến duy nhất thuộc loại này, nó được thành lập bởi J. Horace và Mona L. Strunk của Bangor. Không thể nói Homefront đã khích lệ tinh thần tích cực như thế nào đối với quân đội của chúng ta hay bao nhiêu điều tốt đẹp đã được thực hiện vào thời điểm mà những người đàn ông và phụ nữ của chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ tự do và lối sống của chúng ta.

     Có tính sưu tập cao, Homefront vẫn cung cấp cho các thế hệ sau một lát cắt vô song về cuộc sống ở một thị trấn nhỏ điển hình của Mỹ trong những năm 1940 và cá nhân hóa những hy sinh của tất cả người Mỹ trong Thế chiến thứ hai.

     Homefront tự hào được trưng bày tại Bảo tàng Bang Pennsylvania, Bảo tàng Ernie Pyle, Hiệp hội Lịch sử Lực lượng Không quân Lục quân, thư viện địa phương và các địa điểm yêu thích khác. Homefront cũng được đưa vào cuốn sách mới phát hành gần đây, "I'll Be Home For Christmas; the Library of Congress Revisits the Spirit of Christmas during World War II."